top of page

RS-5 Polyester Round Sling With eyes

สลิงกลมห่วงหัวท้าย

สลิงกลม Endless

สลิงกลม Endless ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ทอเป็นวงกลม

สลิงกลมห่วงหัวท้าย ใช้เส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100% ทอเป็นวงกลม ทำห่วงหัวท้าย เสริมหูรับแรงยก มาพร้อมกับปลอกกันคมเพิ่มความแข็งแรงในการใช้งาน มาตรฐานยุโรป แข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก
ง่ายต่อการใช้งาน การจัดเก็บ และทำความสะอาด ไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้า ไม่เป็นสนิม ทนต่อกรด น้ำมัน รังสี UV และไม่เกิดเชื้อรา ใช้งานแทน เชือก สลิงลวด และ โซ่ การนำไปใช้งานไม่ทำให้ผิวงานชำรุดเสียหาย ความปลอดภัยสูง มั่นใจขณะใช้งานจริง ค่าการรับน้ำหนักไม่เปลี่ยนแปลง

ใช้งานจริง
ใช้งานจริง
ใช้งานจริง
ตารางการรับน้ำหนัก และ ค่าการยก ในรูปแบบต่างๆของ สลิงกลมห่วงหัวท้าย RS-5 Round Sling with eyes
ตารางสเปค
bottom of page