top of page

POLYESTER WEBBING SLING

สลิงแบนโพลีเอสเตอร์ แบบวงกลม WE-1

WE-1

ตารางการรับน้ำหนัก และ ค่าการยก ในการใช้งานในรูปแบบต่างๆ

ตารางรายะลเอียด

สลิงแบนชั้นเดียวแบบวงกลม สลิงแบนขนาดตั้งแต่ 1 ตัน - 12 ตัน

สลิงแบนโพลีฯ 1 ตัน ชั้นเดียว แบบวงกลม หน้ากว้าง 30 มิล ใช้สำหรับงานยก และ เคลื่อนย้ายสิ่งของรวมถึงอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมาก เพื่อไม่ให้เกิดความชำรุดเสียหายของชิ้นงาน รับน้ำหนักได้มากถึง 10 ตันสลิงแบนโพลีฯ 1 ตัน ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100% มาตรฐานยุโรป หน้ากว้างของสลิงแบนโพลีฯมีให้เลือกหลายขนาด ตามความต้องการ ตั้งแต่ 1 ตัน จนถึง 12 ตัน

การใช้งานสลิงผ้าใบ
การใช้งานสลิงแบบวงกลม
การใช้งานสลิงผ้าใบ
bottom of page