top of page

ตัวเร่ง & บัคเคิ้ล

บัคเคิ้ล ตัวโยกเร่งความตึง Ratchet Buckle

ตัวเร่ง 1 นิ้ว 1 ตัน
ตัวเร่ง 1 นิ้ว 1 ตัน
ตัวเร่ง 1 นิ้ว 1.5 ตัน
ตัวเร่ง 1 นิ้ว 1.5 ตัน
ตัวเร่ง 1.5 นิ้ว 2 ตัน
ตัวเร่ง 2 นิ้ว 5 ตัน
ตัวเร่ง 1.5 นิ้ว 3 ตัน
ตัวเร่ง 1.5 นิ้ว 3 ตัน
ตัวเร่ง 2 นิ้ว 5 ตัน
ตัวเร่ง 2 นิ้ว 6 ตัน
ตัวเร่ง 3 นิ้ว 12 ตัน
ตัวเร่ง 1.5 นิ้ว 3 ตัน
ตัวเร่ง 3 นิ้ว 10 ตัน

บัคเคิ้ล

หัวล็อคสาย แคมบัคเคิ้ลขนาดเล็ก Cam Buckle

ไวร์บัคเคิ้ล
แคมบัคเคิ้ล

ตัวล็อคสาย วันเวย์บัคเคิ้ล Oneway Buckle

วันเวย์บัคเคิ้ล
วันเวย์บัคเคิ้ล
วันเวย์บัคเคิ้ล

ตัวล็อคสาย วายบัคเคิ้ล Wire Buckle

ไวร์บัคเคิ้ล
ไวร์บัคเคิ้ล
ไวร์บัคเคิ้ล
ไวร์บัคเคิ้ล
bottom of page