top of page

ตะขอตัวเจ 14 มิล. (wide)

ตะขอตัวเจ 14 mm. (wide)

j 14 mm
รายละเอียด

J Hook 14 mm. (wide)
ตะขอรูปทรงตัวเจ ใช้งานคู่กับ สเก็นทรง ยู และ โอเมก้า

bottom of page