top of page

ตะขอตัวเจ 16 มิล. (narrow)

ตะขอตัวเจ 16 mm. (narrow)

ตะขอรูปทรงตัวเจ
รายละเอียด

J Hook 16 mm. (narrow)
ตะขอรูปทรงตัวเจ ใช้งานคู่กับ สเก็นทรง ยู และ โอเมก้า

bottom of page